MfN
Registermediator

Van conflict naar begrip: bemiddeling bij allerlei arbeidsconflicten, en andere moeilijke gesprekken

Extern vertrouwenspersoon

Vrij vertellen zonder oordeel: extern vertrouwenspersoon voor diverse organisaties

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Bij klacht of onmacht: o.a. voor zorginstellingen

Individueel vertrouwelijk gesprek

Even willen sparren, je uitspreken, je hart luchten om gedachten en doen weer samen te brengen?

Mediation: tot de kern van een conflict komen


Mijn werk gaat over conflicten. Hoe mensen met elkaar communiceren en welke houding ze daarin aannemen is daarbij bepalend. Ik heb geleerd om overtuigingen, houdingen en gedragingen te analyseren en te doorgronden. ‘Wat bedoel je nu echt?’, is een vraag die ik tijdens mijn sessies vaak stel. Ik probeer mensen zo tot de kern van een conflict te laten komen.

“Ik ben geen waarheidsvinder: ieder heeft zijn eigen waarheid”

Het is ontzettend belangrijk dat alle betrokken partijen inzicht krijgen in het ‘waarom’ van een conflict. Als er teveel onduidelijkheid of onbegrip is, kunnen werknemers daar écht ziek van worden. Die ervaring is mijn trigger geweest om dit werk te gaan doen. Het hoeft namelijk niet zo te gaan, en dat heeft alles te maken met de vertaling van de emotie die zij ervaren, naar de juiste communicatie tussen deze partijen. Daarbij blijf ik weg van het therapeutische, maar ik roep wel op tot nadenken en analyseren. Waar komen gedachten en gevoelens vandaan? Ik stuur aan op bewustwording, maar ik ben geen waarheidsvinder: ieder heeft zijn eigen waarheid en eigen verhaal. Ik help mensen te analyseren waarom ze de situatie op een bepaalde manier ervaren en werk toe naar het gezamenlijk belang. Daar komen, dat is de focus.

MfN
Registermediator


Mediation is het eerste en meest belangrijke hulpmiddel om conflicten op te lossen. We stappen niet meer direct naar een jurist, maar gaan eerst met elkaar in gesprek om er samen uit te komen. Elke treedt op als mediator bij alle soorten arbeidsconflicten. De diversiteit van conflicten en mensen waarmee Elke heeft gewerkt, blijkt zeer waardevol hierbij.Extern
vertrouwenspersoon


Voor bedrijven treedt Elke op als vertrouwenspersoon. Daarbij hecht ze veel waarde aan haar onafhankelijkheid. “Vaak gaat het om onderwerpen die ongewenste omgangsvormen betreffen w.o., seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie& geweld. Het slachtoffer kan vertrouwelijk met mij spreken en mag zich compleet veilig voelen om zijn verhaal te willen doen.” De beste resultaten zijn er als mensen zich gehoord en erkend voelen want dat stelt hen gerust, is Elke’s ervaring. “Ik luister en analyseer zonder oordeel en begeleidt ze naar de door hen gewenste volgende stap.”

Onafhankelijk
klachtenfunctionaris


Toen Elke voor het eerst hoorde over ouderenmishandeling, wilde ze daar persoonlijk een stokje voor steken. Ze startte als klachtenfunctionaris, want “als je geen goede zorg ontvangt in een verpleeghuis of thuis of je wordt mentaal of fysiek geweld aangedaan, dan moet ik daar iets aan doen.” In het geval van ouderen wordt Elke door de zorgverlener ingeschakeld als klachtenfunctionaris, of direct door de familie van de oudere.

Individueel
vertrouwelijk gesprek


Een individueel vertrouwelijk gesprek of sparren over een situatie helpt om het denken en doen weer samen te brengen. Emoties vertroebelen ons beeld van een situatie. Dit vergroot de kans op het maken van verkeerde keuzes. Tijdens een individueel vertrouwelijk gesprek kun je je hart luchten, waardoor de emotie zakt. Meestal is één gesprek al voldoende om weer in mogelijkheden te kunnen denken.

Elke de Beyer


 

Bemiddelaar vanuit betrokkenheid

“Bemiddelaar”, zo omschrijft Elke zichzelf en haar werk in één woord. Niet toevallig: als middelste kind in het gezin nam ze die taak al jong op zich. Haar ruim dertig jaar werkervaring bij de Arbodienst leerde haar veel over het bedrijfsleven, over communicatie met en tussen anderen én over zichzelf. “Ik ben een idealist en wil de wereld een beetje mooier maken. Ik haal er nu veel energie uit om met mijn opgedane kennis en ervaring iets bij te dragen aan de maatschappij. Dat is wat ik belangrijk vind aan mijn werk. Er is al zoveel onrust in de wereld, als ik een klein beetje kan bijdragen aan het terugdringen daarvan, dan is mijn doel bereikt. Dat werd mijn drijfveer als MfN-registermediator en als extern vertrouwenspersoon.”

“Het doel is om tot een nieuwe toekomst te komen, waarin het conflict geen rol meer speelt”

Elk conflict is een nieuwe uitdaging, vindt Elke. Ze komt tot de kern door tijdens een intake de verhalen van meerdere partijen te horen. Ongeacht de casus, is het doel om tot een nieuwe toekomst te komen waarin partijen weer verder kunnen en de lucht geklaard is. Een toekomst waarin het conflict geen rol meer speelt. “Het geeft mij een goed gevoel als partijen eruit komen, ook al heeft dat soms tot gevolg dat ze niet samen verder gaan. Je voelt vaak hun opluchting: ze hebben open kaart gespeeld. Nu is er ruimte om vooruit te kijken.”

De rol van...


Klanten


 • “De drempel om Elke te benaderen is laag en door haar deskundigheid en onpartijdigheid straalt zij vertrouwen uit.”

  Instituut Verbeeten
 • “Met haar gedrevenheid, betrokkenheid en vakkundigheid heeft ze veel bemiddelingen positief afgerond. Vaak complexe casussen maakt ze eigen vanuit een onafhankelijke en neutrale houding.”

  Coördinator Buurtbemiddeling Etten-Leur
 • “In de korte contacten met bewoners weet ze steeds een vertrouwensband te scheppen. Ze laat het probleem bij de bewoners, maar weet het proces op zeer kundige manier te begeleiden.”

  Coördinator Buurtbemiddeling Roosendaal
 • Elke de Beyer wordt, als één van de onafhankelijke SVRZ-klachtenfunctionarissen, gewaardeerd door zowel cliënten en families als door de SVRZ-medewerkers. Dit vanwege haar toegankelijkheid, inzicht en zorgvuldige begeleiding waarmee zij situaties van onvrede weet op te lossen voor iedereen.

  Stafdirecteur Zorg & Welzijn bij SVRZ
 • Verbeeten
 • Arbeidsmediators
 • SVRZ
 • Van Opstal parters
 • VKIG
 • Registerplein
 • LVV register vertrouwenspersoon