Onafhankelijke mediator

Van conflict naar begrip: bemiddeling bij allerlei conflicten, denk aan arbeidsconflicten, onenigheid in familie(s) en andere moeilijke gesprekken

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Vrij vertellen zonder oordeel: extern vertrouwenspersoon voor diverse organisaties

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Bij klacht of onmacht: extern klachtenfunctionaris voor zorginstellingen

Mediation: tot de kern van een conflict komen


Mijn werk gaat over conflicten. Hoe mensen met elkaar communiceren en welke houding ze daarin aannemen is daarbij bepalend. Ik heb geleerd om overtuigingen, houdingen en gedragingen te analyseren en te doorgronden. ‘Wat bedoel je nu echt?’, is een vraag die ik tijdens mijn sessies vaak stel. Ik probeer mensen zo tot de kern van een conflict te laten komen.

“Ik ben geen waarheidsvinder: ieder heeft zijn eigen waarheid”

Het is ontzettend belangrijk dat alle betrokken partijen inzicht krijgen in het ‘waarom’ van een conflict. Als er teveel onduidelijkheid of onbegrip is, kunnen werknemers daar écht ziek van worden. Die ervaring is mijn trigger geweest om dit werk te gaan doen. Het hoeft namelijk niet zo te gaan, en dat heeft alles te maken met de vertaling van de emotie die zij ervaren, naar de juiste communicatie tussen deze partijen. Daarbij blijf ik weg van het therapeutische, maar ik roep wel op tot nadenken en analyseren. Waar komen gedachten en gevoelens vandaan? Ik stuur aan op bewustwording, maar ik ben geen waarheidsvinder: ieder heeft zijn eigen waarheid en eigen verhaal. Ik help mensen te analyseren waarom ze de situatie op een bepaalde manier ervaren en werk toe naar het gezamenlijk belang. Daar komen, dat is de focus.

MfN-Registermediator


Mediation krijgt steeds meer een plaats in de Nederlandse maatschappij. Gelukkig maar! We stappen niet meer direct naar een jurist, maar gaan eerst met elkaar in gesprek. Mediation is een beproefde methode en werd in 1970 in Nederland geïntroduceerd. Elke treedt op als mediator bij zowel arbeidsconflicten als burenruzies. De diversiteit van conflicten en mensen waarmee Elke werkt, is zeer waardevol gebleken door haar ervaring als bemiddelaar.

Onafhankelijk
vertrouwenspersoon


Voor bedrijven treedt Elke op als vertrouwenspersoon. Daarbij hecht ze veel waarde aan haar onafhankelijkheid. “Vaak gaat het om onderwerpen als intimidatie, misbruik, pesten, discriminatie en agressie. Het slachtoffer moet zich dus compleet veilig voelen om zijn verhaal te doen.” De beste resultaten bereik je als mensen zich gehoord en erkend voelen want dat stelt hen gerust, is Elke’s ervaring. “Ik luister en analyseer zonder oordeel en begeleidt ze naar de door hen gewenste volgende stap.”

Onafhankelijk
klachtenfunctionaris


Toen Elke voor het eerst hoorde over ouderenmishandeling, wilde ze daar persoonlijk een stokje voor steken. Ze startte als klachtenfunctionaris, want “als je geen goede zorg ontvangt in een verzorgingstehuis of je wordt mentaal of fysiek geweld aangedaan, dan moet ik daar iets aan doen.” In het geval van ouderen wordt Elke door de zorgverlener ingeschakeld als klachtenfunctionaris, of direct door de familie van de oudere.

Elke de Beyer


 

Bemiddelaar vanuit betrokkenheid

“Bemiddelaar”, zo omschrijft Elke zichzelf en haar werk in één woord. Niet toevallig: als middelste kind in het gezin nam ze die taak al jong op zich. Haar ruim dertig jaar werkervaring bij de Arbodienst leerde haar veel over het bedrijfsleven, over communicatie met en tussen anderen én over zichzelf. “Ik ben een idealist en wil de wereld een beetje mooier maken. Ik haal er nu veel energie uit om met mijn opgedane kennis en ervaring iets bij te dragen aan de maatschappij. Dat is wat ik belangrijk vind aan mijn werk. Er is al zoveel onrust in de wereld, als ik een klein beetje kan bijdragen aan het terugdringen daarvan, dan is mijn doel bereikt. Dat werd mijn drijfveer als MfN-registermediator en als extern vertrouwenspersoon.”

“Het doel is om tot een nieuwe toekomst te komen, waarin het conflict geen rol meer speelt”

Elk conflict is een nieuwe uitdaging, vindt Elke. Ze komt tot de kern door tijdens een intake de verhalen van meerdere partijen te horen. Ongeacht de casus, is het doel om tot een nieuwe toekomst te komen waarin partijen weer verder kunnen en de lucht geklaard is. Een toekomst waarin het conflict geen rol meer speelt. “Het geeft mij een goed gevoel als partijen eruit komen, ook al heeft dat soms tot gevolg dat ze niet samen verder gaan. Je voelt vaak hun opluchting: ze hebben open kaart gespeeld. Nu is er ruimte om vooruit te kijken.”

De rol van...


Klanten


 • “De drempel om Elke te benaderen is laag en door haar deskundigheid en onpartijdigheid straalt zij vertrouwen uit.”

  Instituut Verbeeten
 • “Met haar gedrevenheid, betrokkenheid en vakkundigheid heeft ze veel bemiddelingen positief afgerond. Vaak complexe casussen maakt ze eigen vanuit een onafhankelijke en neutrale houding.”

  Coördinator Buurtbemiddeling Etten-Leur
 • “In de korte contacten met bewoners weet ze steeds een vertrouwensband te scheppen. Ze laat het probleem bij de bewoners, maar weet het proces op zeer kundige manier te begeleiden.”

  Coördinator Buurtbemiddeling Roosendaal
 • Elke de Beyer wordt, als één van de onafhankelijke SVRZ-klachtenfunctionarissen, gewaardeerd door zowel cliënten en families als door de SVRZ-medewerkers. Dit vanwege haar toegankelijkheid, inzicht en zorgvuldige begeleiding waarmee zij situaties van onvrede weet op te lossen voor iedereen.

  Stafdirecteur Zorg & Welzijn bij SVRZ
 • Verbeeten
 • Arbeidsmediators
 • SVRZ
 • Van Opstal parters
 • VKIG
 • Registerplein